Privacy

Pardoes respecteert en beschermt uw privacy en uw persoonlijke gegevens zijn in veilige handen. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf stelt. De persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. Wij hebben deze persoonlijke informatie nodig om uw bestellingen zo vlot mogelijk uit te voeren.

Pardoes leeft de Belgische wet van 8 december 1992 na m.b.t. tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf dat gegevens verzamelt, de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet toegang hebben tot deze gegevens en het recht hebben de informatie die hem/haar betreft te wijzigen. We zijn bij wet verplicht om de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens aan te geven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Welke informatie verzamelen we? Hoe gebruiken we ze?

Wanneer u een product koopt, vragen we u de volgende informatie:

    e-mailadres
    voornaam en uw familienaam
    telefoonnummer
    correspondentie- en facturatie-adres
    nummer en vervaldag kredietkaart

Wij kunnen de informatie die u ons geeft ook gebruiken om u op de hoogte te brengen van wijzigingen, gebeurtenissen of speciale aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren. Pardoes geeft u steeds de mogelijkheid deze informatie niet te ontvangen indien u dit niet wenst. Het volstaat om te klikken op de link onderaan elke nieuwsbrief om geen promotionele e-mails meer te krijgen.
gegevens) of door een e-mail te sturen naar info@baeckensbooks.be.

Door het gebruiken van de Pardoes site, gaat u akkoord met het privacy beleid en tevens met het verzamelen en gebruiken door Pardoes

Bent u een school of leerkracht? Bekijk hier uw voordelen