Privacy

Dit is het privacy statement van Bookinvest bvba (hierna ook “Pardoes”). De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor het gebruik van uw persoonsgegevens is Bookinvest bvba, Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, België (ondernemingsnummer: 0841 712 451).

Pardoes respecteert en beschermt uw privacy, en uw persoonlijke gegevens zijn in veilige handen. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf stelt. De persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

Laatste wijziging: 23 mei 2018

1. Verwerking van persoonsgegevens

In deze privacy statement leggen we uit hoe uw persoonsgegevens verzamelen en waarom we deze gebruiken. Pardoes probeert haar communicatie zoveel mogelijk te personaliseren, en de gegevens die we verkrijgen gebruiken we dan ook voor analyse, zodat wij onze diensten kunnen aanpassen en verbeteren.

Hieronder vindt u meer informatie over de soort informatie die wij verzamelen en de doeleinden waarvoor deze informatie verzameld wordt. De juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Pardoes is steeds de uitvoering van de overeenkomst met u, uw toestemming en/of de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Pardoes of een derde.

Bezoek aan de website van Pardoes

Wanneer u surft naar de website van Pardoes, worden er geen persoonsgegevens verzameld. We maken wel gebruik van Google Analytics, een gratis webanalyse tool van Google dat ons helpt surfgedrag van paginabezoekers te analyseren. Google Analytics maakt hiervoor gebruik van “cookies” (kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst). Uw IP-adres wordt niet opgeslagen en wordt niet gecombineerd met andere gegevens waarover Google beschikt. De resultaten van de analyses zijn geanonimiseerd.

U kan vermijden dat uw surfgedrag op onze website wordt geanalyseerd door in uw browser de instellingen op die manier te veranderen dat u het gebruik van cookies weigert. We wijzen u erop dat u op die manier waarschijnlijk niet alle functionaliteiten van de website kan benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Bestellen op de website van Pardoes

Indien u een bestelling plaatst bij de webshop van Pardoes, kunnen wij u de volgende gegevens vragen:

  • Naam, adres (voor correspondentie en/of facturatie), telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om de levering van uw bestelling goed op te volgen en af te handelen.
  • Betalingsinformatie, zoals uw kredietkaart- of bankrekeningnummer. Deze gegevens gebruiken we om de bestelling veilig af te ronden.

Indien de gegeven informatie fouten bevat, kan Pardoes onmogelijk aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid aan zijn verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld het leveren van een bestelling of de berichtgeving rond een bestelling).

Jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van een ouder of voogd alvorens je een bestelling kan plaatsen.

Pardoes kan consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden; indien dit het geval is, zullen wij u contacteren alvorens over te gaan tot dit nieuwe gebruik.

Gebruik van sociale media

Pardoes is op verschillende sociale media te vinden, zoals Twitter en Facebook. Indien u ons volgt, bestaat de kans dat we toegang krijgen tot profielgegevens van u. Pardoes volgt zelf ook kanalen op deze sociale media; ook op deze manier bestaat de kans dat we toegang krijgen tot gegevens over u.

Pardoes maakt gebruik van de (marketing)diensten aangeboden door sociale media, zoals Facebook. Door te adverteren op specifiekere doelgroepen, kunnen wij u zo relevant mogelijke informatie aanbieden. Bij het aanmaken van advertenties, krijgt Pardoes geen specifieke persoonsinformatie te zien. Voor meer informatie over advertenties en dergelijke, raden wij u aan het privacy statement van Facebook te raadplegen.

Pardoes maakt momenteel nog geen gebruik van Custom Audiences en Lookalike Audiences op Facebook. Indien wij hier wel gebruik van zouden maken, zullen wij steeds uw toestemming vragen.

2. Communicatie van Pardoes

U kunt zich via onze website inschrijven op een nieuwsbrief van Pardoes, waarbij we ongeveer twee keer per maand een promotionele mail met bijvoorbeeld acties, tips of nieuws sturen. Hiervoor verwerkt Pardoes persoonsgegevens (waaronder naam en e-mailadres), zodat we de overeenkomst met u kunnen nakomen en u mails kunnen toesturen.

In elk bericht dat u van Pardoes ontvangt, heeft u de mogelijkheid zich opnieuw uit te schrijven, uw gegevens aan te passen of het privacybeleid te raadplegen. Bij vragen of problemen in verband met de in- of uitschrijving van de nieuwsbrief, gelieve ons te contacteren via mechelen@boekhandelpardoes.be.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het hier beschreven doel. Indien we uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we hiervoor altijd uw toestemming vragen.

3. Verstrekking aan derden

Pardoes kan gebruikmaken van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement, bijvoorbeeld technische dienstverleners en bezorgdiensten, maar ook partners in het kader van evenementen.

Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Pardoes. Pardoes kijkt erop toe dat deze partijen van voldoende beveiligingsmaatregelen zijn voorzien, en dat er een verwerkersovereenkomst wordt afgesloten.

Een voorbeeld hiervan is bij het leveren van een bestelling, of bij het verzenden van een prijs na een winactie.

Wij zullen uw gegevens echter nooit doorgeven of verkopen aan derden die niet bijstaan in onze eigen reguliere werking. U zal dus geen mails ontvangen van partners zonder dat u daarvoor expliciete toestemming heeft gegeven.

4. Veiligheid

Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een databank die niet publiekelijk toegankelijk is. Pardoes heeft de nodige technische, organisatorische en operationele veiligheidsmaatregelen genomen om verlies, beschadiging of misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

5. Verwijderen of wijzigen van gegevens

Indien u uw gegevens wenst in te kijken, te wijzigen of volledig te laten verwijderen, kan u contact opnemen met ons via mechelen@boekhandelpardoes.be. Indien er een wettelijke verplichting bestaat tot het bewaren van bepaalde gegevens, bestaat de kans dat ook na het verwijderingsverzoek enkele persoonsgegevens nog bewaard worden.

U kan op eender welk moment de eerder gegeven toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens opnieuw intrekken. De verwerking die voor de intrekking gebeurde op basis van de gegeven toestemming blijft echter rechtmatig.

6. Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u contact opnemen met

Bookinvest bvba
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen

mechelen@boekhandelpardoes.be

Bent u een school of leerkracht? Bekijk hier uw voordelen