Home » Verzakingsrecht

Verzakingsrecht

Bij een verkoop op afstand heeft de consument het recht af te zien van de aankoop binnen de 14 kalenderdagen na de levering van het product. Hij krijgt hiervoor geen boete en hij moet ook geen motief opgeven. Het is voldoende dat de consument zijn herroeping schriftelijk verzendt (per post of via mail) vóór het verstrijken van deze termijn. Eventuele kosten die de klant maakt voor het retourneren kunnen niet op Pardoes verhaald worden.